Holland Festival: heel anders en korter

AMSTERDAM, 6 NOV. Het Holland Festival wil komen tot een radicale koerswijziging en een verkorting van de festival-periode. Het bestuur van het Holland Festival zegt dat in een aan staatssecretaris Nuis (OCW) gestuurde aanvulling op het beleidsplan dat in het voorjaar was ingediend.

Omdat het ministerie van OCW in de op Prinsjesdag gepresenteerde Cultuurnota niet wilde overgaan tot de gevraagde forse subsidieverhoging, moest het festival aangeven hoe het nu verder wil gaan met de beschikbare subsidiebedragen, afkomstig van rijk en gemeente Amsterdam. Nuis weigerde ook een tijdelijke subsidie van het ministerie van EZ over te nemen.

De daadwerkelijke invulling van de nieuwe plannen komt in handen van de nieuwe directeur. Het bestuur van het Holland Festival hoopt die nu uiterlijk op 1 januari aanstaande te benoemen. Hij wordt de opvolger van Jan van Vlijmen, die na het vijftigste Holland Festival volgend jaar vertrekt.

Het Festivalbestuur is in gesprek met een aantal kandidaten, maar het trekken van agenda's en het maken van afspraken kost tijd, aldus bestuurslid Emile Fallaux vanmorgen. Aan het eind van het Holland Festival van dit jaar zei bestuursvoorzitter H. Tjeenk Willink, tevens voorzitter van de Eerste Kamer, al dat het benoemen van een nieuwe Festivaldirecteur lastiger is dan een kabinetsformatie.

Het Holland Festival wil minder nadruk op opera en grootschalig muziektheater. Het accent in de programmering wordt verlegd naar binnen- en buitenlands theater. De duur van het Festival, dat zich nu de hele maand juni in Amsterdam afspeelt, zal worden verkort. Andere voornemens zijn het verkleinen van het aantal muziekprogramma's, zoals al eerder was aangekondigd, en het uitbreiden van educatie en de jeugdprogrammering.

Het bestuur, noemt de koerswijziging zelf “tamelijk radicaal”, maar het Festival blijft multi-disciplinair. Per jaar zal, naast theater, de nadruk worden gelegd op een telkens andere kunstvorm. “Dat kan dans zijn, maar ook beeldende kunst, film en audiovisuele media.” Het festival wordt ook meer dan voorheen een ontmoetingsplaats, vooral voor zijn internationale gasten. Daartoe wordt een Festival-centrum ingericht, aldus het bestuur.