Greenpeace: acties tegen biotech-soja

ROTTERDAM, 6 NOV. Greenpeace, de Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu beginnen consumentenacties tegen bedrijven die genetische gemodificeerde soja in hun produkten verwerken. Ze eisen dat het gebruik van deze soja op de verpakkingen wordt vermeld.

Het Centraal Bureau Levensmiddelhandel en Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie lieten gisteren weten de biotech-soja gewoon in hun produkten te verwerken. Zij verwijzen naar de goedkeuring door het ministerie van VWS in mei van dit jaar. De overheid besloot daartoe - in overleg met de Consumentenbond - nadat eerder de Europese Unie akkoord was gegaan. De Wereldgezondheidorganisatie stelde eerder al op grond van wetenschappelijk onderzoek dat de transgene soja veilig is.

In Amerika is dit jaar voor het eerst soja verbouwd dat via een biotechnologische ingreep resistent is gemaakt tegen een herbicide.

Het gaat vooralsnog om twee procent van de totale oogst. In Amerika worden alle bonen in bulk gemengd met de traditionele soja, die in Nederland dient als grondstof voor rond 10.000 voedingsmiddelen.

Omdat de biotech-soja en de reguliere soja in bulk op voorraad worden gehouden is het zinloos om te etiketteren op produkten. Het ministerie van Volksgezondheid is akkoord gegaan met die werkwijze.