Duitsland

De Duitse president Roman Herzog onderstreepte in een telegram aan zijn Amerikaanse collega dat Amerika en Duitsland voor “geweldige uitdagingen” staan, die beide landen alleen succesvol onder de knie kunnen krijgen door gemeenschappelijk optreden.

De president sprak de hoop uit dat dit ook in de toekomst mogelijk zal zijn door een nauwe en vertrouwelijke samenwerking in de NAVO. “Wij vertrouwen erop dat het sterke fundament van de Duits-Amerikaanse vriendschap, dat is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden die ons al vele decennia inspireren, behouden blijft”, aldus Herzog.