De Dom niet langer hoogste toren Utrecht

UTRECHT, 6 NOV. Er moet een kantoortoren van 140 meter hoog komen op het Jaarbeursplein, zodat de Dom (112 meter) niet langer het hoogste gebouw van Utrecht is. Bij het station zal de begane grond alleen nog maar bestemd zijn voor treinen, bussen en trams, terwijl de voetgangers zich op de eerste verdieping bewegen. Via een glooiende promenade zullen de bezoekers van Utrecht langzaam naar het Muziekcentrum Vredenburg afdalen.

Dit zijn enkele onderdelen van het plan waarmee stedenbouwkundige R. Bakker het centrum van Utrecht wil optuigen. Gisteren presenteerde zij een tussenstand in de planvorming van het Utrecht Centrum Project. Het gebied rond Hoog Catharijne en het station zou voor een bedrag van bijna 3,5 miljard gulden worden opgeknapt. Tot nu toe werd uitgegaan van een bedrag van bijna twee miljard gulden.

Vanwege de complexiteit van het gebied is er opnieuw vertraging opgetreden. Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp wordt nu pas in december verwacht. In juni bereikten B en W met de drie andere partijen in het gebied (NS, Jaarbeurs en ABP, de eigenaar van Hoog Catharijne) een akkoord, nadat de plannen in een impasse waren geraakt. Sinds 1988 wordt al gestudeerd op een face-lift voor dit deel van het centrum.

In het gebied rondom Hoog Catharijne wordt 360.000 vierkante meter kantooroppervlak gerealiseerd en 30.000 vierkante meter winkelruimte. Voorts komen er zo'n 1.800 woningen bij. Het parkje bij het Smakkelaarsveld zal geheel verdwijnen.

Volgens Bakker zal op het Jaarbeursplein een concentratie van hoogbouw moeten komen om meer ruimte elders in het gebied te vinden. Het station krijgt een dak ter grootte van bijna tien voetbalvelden, waaronder alle vervoersactiviteit is geconcentreerd. Op het station komen vier woontorens. De stationsoverkapping is mede bedoeld om de geluidsoverlast voor deze bewoners te beperken.

Stedenbouwkundige Bakker wil ook de zogenoemde Kop van Lombok, het deel van deze wijk dat aan het station grenst, in de plannen betrekken, opdat de verkeersafwikkeling rond het station beter verloopt.

De eerste bouwactiviteit zal pas in 1998 te verwachten zijn. In de plannen is ook voorzien in de sloop van een deel van Hoog Catharijne, opdat er een betere verbinding tussen het station en het oude centrum komt. De sloop zal pas na de eeuwwisseling beginnen, omdat er eerst vervangende nieuwbouw moet zijn voor de delen die moeten verdwijnen.