De Boer: niet harder dan 90 is 'interessant'

DEN HAAG, 6 NOV. Minister De Boer (VROM) vindt het een “interessante gedachte” om de maximumsnelheid op snelwegen op den duur te verlagen van 120 naar 90 kilometer per uur.

De minister wil de discussie over verlaging van de maximumsnelheid om te beginnen voeren in haar eigen partij, de PvdA. Dat zei ze gisteren in de Tweede Kamer, waar zij door de VVD-fractie ter verantwoording was geroepen voor uitspraken hierover op een partijbijeenkomst.

VVD-woordvoerder Kamp zei namens zijn fractie niets te voelen voor verlaging van de maximumsnelheid, die de economische ontwikkeling zou schaden. D66 en GroenLinks vroegen de minister de kwestie aan de orde te stellen in het kabinet.

De Boer noemde als voordelen van verlaging van de maximumsnelheid een betere doorstroming van het verkeer, een veiliger verkeer en minder uitstoot van milieu-onvriendelijke stoffen. Zij vindt dat het aan partijen is om stelling te nemen in dit debat; een verlaging van de maximumsnelheid zou dan in het verkiezingsprogramma opgenomen kunnen worden.

Gisteren werd ook de behandeling van de begroting van VROM afgerond. Minister De Boer zei bij die gelegenheid dat wat haar betreft de subsidie aan de milieubeweging niet ter discussie staat. Vorige week, in de eerste ronde van het debat, had de VVD dit geopperd omdat “de milieubeweging zichzelf te vaak als verliezer profileert, waardoor het draagvlak voor het milieubeleid vermindert”, aldus woordvoerder Klein Molekamp.

Diens partijgenoot, Hofstra, wees op de “soms eindeloze juridische vertragingstechnieken van milieuorganisaties”. Hij wil deze aan banden leggen met een speciale wet waarmee de uitvoering wordt versneld van grote infrastructurele projecten, zoals de aanleg van een vijfde baan voor Schiphol. Met deze wet zouden volgens Hofstra lokale bestuurlijke en juridische procedures op deels overgeslagen kunnen worden om de periode te bekorten “voordat de schop de grond ingaat”.

Met zo'n 'lex specialis' is een tijdwinst van minimaal drie tot vier jaar mogelijk, meent Hofstra. “Onder meer waterschappen, gemeenten, provincies moeten zo veel toetsen aan allerlei regeltjes en vergunningen dat de voortgang in het gedrang komt. Dat kan toch niet.” De VVD'er wees op de kortere procedures die momenteel gelden voor de versnelde versterking van de rivierdijken naar aanleiding van de wateroverlast vorig jaar. “Daar zijn nu toch nauwelijks grote problemen mee en de versnelde uitvoering ligt op schema.”

Zijn voorstel wordt gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, CDA en D66. De Boer zei bereid te zijn het idee achter de speciale wet te bezien in relatie tot andere adviezen die er liggen voor de procedures rond grote projecten.