Correcties & Aanvullingen

Wereldhave

In het bericht over Wereldhave (in de krant van maandag 4 november, pagina 12) wordt de resultaatverbetering onder meer toegeschreven aan lagere resultaten. Dit moet zijn lagere rentelasten.

Filosofen

In de column van Hans Ree Filosofen (Achterpagina van dinsdag 5 november) staat de zin: In het spoor van denkers als Derrida, Lyotard en Baudrillard worden verhalen geconstrueerd. Er had moeten staan (...) gedeconstrueerd.