Computerkennis op school via leraren

ROTTERDAM, 6 NOV. Studenten aan de lerarenopleidingen moeten beter worden geschoold in het gebruik van computers. Om hen voor te bereiden op 'het onderwijs van de toekomst', moet de komende zeven jaar ruim 187 miljoen gulden worden geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie.

Dit staat in het rapport 'Teaching and learning for the future' van de adviescommissie Committ, dat gisteren aan minister Ritzen (Onderwijs) is aangeboden.

In de toekomst moet het onderwijs mensen opleiden die adequaat kunnen omgaan met informatie, “één van de belangrijkste activiteiten” van de informatiemaatschappij, zo schrijft de commissie. De lesmethoden zullen ook meer gericht moeten zijn op de leerling dan op de leerkracht. Om die veranderingen tot stand te brengen, wil de commissie beginnen bij de lerarenopleidingen. Het louter neerzetten van computers “leidt niet noodzakelijkerwijs tot verbetering van het leerproces”, aldus de commissie.

De meeste leraren vinden dat zij onvoldoende zijn opgeleid in informatie- en communicatietechnologie. Daarom is het actieprogramma van Committ gericht op lerarenopleiders en leerkrachten. Zo moet er een experimentele lerarenopleiding worden opgezet waar nieuwe les- en leermethoden worden ontwikkeld en die kan dienen als voorbeeld voor de reguliere opleidingen. Verder moeten ruim dertigduizend studenten en docenten van lerarenopleidingen een aansluiting op Internet krijgen en moeten ongeveer 2.500 docenten getraind worden in het toepassen van computers. De totale kosten van het project, 187,3 miljoen gulden, zullen moeten worden opgebracht door de overheid, het bedrijfsleven en de opleidingen, zo wordt voorgesteld.