CDU waarschuwt voor een breuk in de Duitse coalitie

BONN, 6 NOV. Wolfgang Schäuble, fractievoorzitter van CDU/CSU in de Bondsdag, heeft gewaarschuwd voor een breuk in de Duitse regeringscoalitie. Er mogen volgens Schäuble geen onvervulbare verwachtingen worden gewekt op financieel terrein om de coalitie koste wat kost bij elkaar te houden.

De prominente CDU'er zei dit gisteren tijdens het fractieberaad van de coalitiepartijen CDU en CSU in Bonn. Bondskanselier Helmut Kohl had de fractie direct na terugkeer van zijn reis door Azië bijeengeroepen om een einde te maken aan de ruzie binnen de coalitie over de financiering van de begroting voor 1997. De liberale coalitiepartner FDP had ruim een week geleden laten weten dat belastingverhoging om gaten in de begroting te dichten het einde van de coalitie zou betekenen. Ook wil de FDP dat de solidariteitsheffing ter financiering van de hereniging in 1998 met twee in plaats van één procent wordt verlaagd tot 5,5 procent.

De twee regeringsfracties (CDU/CSU en FDP) kwamen gisteren, ieder afzonderlijk, bijeen om stoom af te blazen. Bij de CDU bestond vooral grote ergernis over de egotrip van Jürgen Mölleman, FDP-voorzitter in Noordrijn-Westfalen, die als de kwade genius achter de ruzie wordt beschouwd.

Mölleman, die zich voor de jaarlijkse partijdag van de FDP in zijn deelstaat vorige week sterk wilde profileren, werd verweten als een olifant door de porseleinkast te zijn gestapt. In een interview zei hij tegen de begroting voor 1997 te stemmen als niet schriftelijk werd vastgelegd dat de solidariteitstoeslag in 1998 met twee procent zou dalen.

“In de coalitie is alles prima in orde”, zei Kohl gisteravond, vlak voordat de partij- en fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDU/CSU en FDP bij elkaar kwamen om verder te onderhandelen over de begroting. Na afloop haastte de ene na de andere politicus zich te verklaren dat de coalitie niet in gevaar was. “We hebben alles onder controle”, zei Joachim Hörster, woordvoerder van de CDU. “De acteurs weten dat ze met een brandende kaars door een opslagplaats vol dynamiet lopen”, zei een van de deelnemers. Iedereen probeert zich te schikken omdat er geen alternatief is voor de regeringscoalitie.

Gisteravond toonde minister van Financiën Theo Waigel zich toeschietelijk ten aanzien van verlaging van de solidariteitsheffing met twee procent. Maar, zo zei hij, dan moet de FDP voorstellen doen over verdere bezuinigingen die noodzakelijk zijn als dekking van de tekorten.

Bondskanselier Kohl heeft vanmorgen alle CDU-ministers bijeengeroepen om zich te beraden over verdere bezuinigingen op hun ministeries. Vol spanning kijken politici uit naar vrijdag, als de nieuwste cijfers over de belastingopbrengsten bekend worden gemaakt. Verwacht wordt dat deze drie miljard lager zullen uitvallen in verband met de tegenvallende groei.

    • Michèle de Waard