Belastingafdracht verkrapt geldmarkt

AMSTERDAM, 6 NOV. Nadat de agent van Financiën vorige week al een ruim beroep had gedaan op de geldmarkt, is aan het einde van de verslagperiode het schatkistsaldo toegenomen met 5,2 miljard gulden. Aangezien het Rijk gedurende de week forse uitkeringen heeft gedaan en bovendien voor circa 2,8 miljard gulden vervallende Dutch Treasury Certificates (DTC's) moest aflossen, moeten zeer omvangrijke geldmarktverkrappende belastingafdrachten hebben plaatsgehad.

In dit licht bezien is de verkrappende toename van de post 'bankbiljetten in omloop' met 40 miljoen gulden nauwelijks de moeite van het vermelden waard. Om de uit die ontwikkeling dreigende renteverhoging te pareren is de Nederlandsche Bank met behulp van verschillende instrumenten de banken tegemoetgekomen. Zo heeft zij de verplichte kasreserve tot nul teruggebracht, wat een verruimend effect had van 5.058 miljoen gulden. Daarnaast heeft zij via speciale beleningen, tegen een onveranderd tarief van 2,5 procent, de banken aanvullende liquiditeitssteun verschaft.

Afgelopen donderdag werd een lening van 3 miljard gulden ter beschikking gesteld, maar omdat dit niet voldoende bleek te zijn, volgde de dag daarop een extra lening van ruim 1,2 miljard gulden. Samen overtreffen zij de voorgaande lening met 565 miljoen gulden. Ten slotte is het uitstaande bedrag aan Nederlandsche Bank Certificaten met ruim 1,2 miljard gulden afgenomen. De relatief geringe plaatsing vorige week, waarvan storting pas in de verslagweek volgde, samen met normale aflossingen, zijn hier debet aan. Al met al konden de voorschotten in rekening courant afnemen met 1.556 miljoen gulden, waardoor het beroep van de gezamenlijke banken weer onder het gemiddeld toelaatbaar bedrag uitkwam. Hierdoor verbeterde de besparing op het contingentsverbruik van 0,7 procentpunt een week geleden tot 1,3 procentpunt op de verslagdatum. Nu 19,8 procent van de contingentsperiode is verstreken, is 18,5 procent van de ruimte verbruikt.

Voorlopig houdt de verkrappende tendens vanuit de schatkist aan. Vorige week werd namelijk ook voor 5.672 miljoen gulden aan DTC's geëmitteerd, waarvan een groot deel morgen wordt gestort. De nieuwe kasreserve, die eveneens morgen ingaat en tot de 22ste van de maand loopt, is daarom op nul gehandhaafd. Soelaas biedt dit niet, want bij een gelijkblijvend bedrag is de invloed op de geldmarkt neutraal. Met speciale beleningen zal derhalve een ongewenste opwaartse druk op de rente moeten worden voorkomen.

Na een stijging in de voorgaande week liepen de termijntarieven in de verslagweek verder op. Het driemaands tarief steeg 1 basispunt, het twaalfmaands tarief 8 basispunten (1 basispunt is één honderdste van een procent).

Bron: Economisch Bureau ING Groep