Arafat

De Palestijnse leider Arafat onderstreepte in zijn gelukwens aan Clinton dat het vredesproces “moeilijkheden kent en geconfronteerd wordt met hindernissen” door het feit dat Israel ,de (autonomie-)akkoorden niet toepast die onder uw toezicht in Washington zijn getekend” in 1993 en 1995.

Ahmed Korei, voorzitter van de Palestijnse wetgevende raad in autonoom gebied, verklaarde dat “het hoog tijd is dat de VS een actieve rol spelen in de vredesgesprekken tussen Palestijnen en Israeliërs en als scheidsrechter optreden”.