Affaire-Rushdie

DUBAI/ KOPENHAGEN, 6 NOV. Iran heeft Deense verontschuldigingen voor het afzeggen van een bezoek van de Britse schrijver Salman Rushdie aan Kopenhagen gisteren gebrandmerkt als een belediging van de islamieten in de wereld. Wijlen de Iraanse Opperste Leider imam Khomeiny heeft Rushdie in 1989 ter dood veroordeeld wegens het zijns inziens godslasterlijke karakter van zijn boek De Duivelsverzen.

Volgens Teheran is Rushdie “een kwaadaardig politiek werktuig” geworden.

Rushdie zou 14 november in Kopenhagen een literaire prijs van de Europese Unie in ontvangst nemen, maar de Deense autoriteiten ontzegden hem de toegang tot Denemarken omdat zij zijn veiligheid niet konden garanderen. Daarbij verwezen zij naar de huidige bloedige vete tussen twee motorbenden, die de aandacht van de politie thans zou monopoliseren. Na boze protesten van Rushdie zelf, intellectuelen en Deense politieke partijen bood premier Poul Nyrup Rasmussen vrijdag zijn verontschuldigingen aan. (Reuter)