'Wie draait er? U bent de grootste draaitol'

DEN HAAG, 5 NOV. PvdA, D66 en VVD beschuldigden het CDA gisteren van onbetrouwbaarheid. Met name PvdA-woordvoerder Van Heemst wekte de indruk dat steun van CDA'er Leers voor de Bosvariant niet welkom was. Enige citaten uit het debat tussen beiden:

Van Heemst: “Wij proberen te achterhalen of u een geloofwaardige keuze maakt of niet. Vorige week heb ik in eerste termijn absoluut geen poging ondernomen om u aan de kant van het Bostracé te krijgen. (..) Ik heb u toen een platvloerse manier van debatteren verweten. Het is mijn plicht in dit debat om goed in de gaten te houden of u geloofwaardig bezig bent of niet.”

Leers: “Ik zou zeggen: houdt u zichzelf wat meer in de gaten, want als er iemand platvloers was, was u het wel.”

Van Heemst: “Mag ik u dan nog even herinneren aan een interview in De Stem van 29 oktober, dat ik helaas pas drie dagen na het debat in handen kreeg?”

Leers: “U leest veel interviews.”

Van Heemst: “Ja, vooral als ze uit uw mond afkomstig zijn, omdat ik graag zie hoe u slalomt in dit debat. Ik ken het zo langzamerhand uit m'n hoofd.”

(Van Heemst citeert het interview, waarin Leers stelt dat er onvoldoende is gedaan voor Brabantse gemeenten en vervolgt:)

“Op een oncontroleerbare manier mixt u allerlei keuzes, u husselt ze door elkaar. Dat is ook het punt waar wij u op aanspreken als het gaat om Leiderdorp (een knelpunt in het Bostracé, red.). Zit in dat standpunt een spat geloofwaardigheid of is dat gedraaikont? Ik vermoed het laatste.” (...)

Leers: “Mijn vraag aan u is deze. Stel dat wij niet draaien. Wie draait er dan? U bent de grootste draaitol. Nu komt het erop aan, nu kunt u een meerderheid krijgen, maar nu gaat u daar langzaam maar zeker onderuit draaien, omdat u onder het juk van het kabinet door moet.” (...)

Van Heemst: “U moet niet doen alsof wij draaien, want u stelt zelf vast dat ons verhaal van vier maanden geleden hetzelfde is als dat van nu. Als dat voor één fractie niet geldt, wij hebben dat met z'n allen met citaten aangetoond, ook uit die kleine weekbladen en huis-aan-huisbladen waar u graag als de kippen tegenaan kletst als u ergens op werkbezoek bent, is het uw fractie.”