Tóth verkleint belang in Content tot 10 pct

ROTTERDAM, 5 NOV. Silvia Tóth, directievoorzitter en grootaandeelhouder van Content Beheer (uitzendbureaus en opleidingen) gaat haar belang in de onderneming terugbrengen van 50,3 procent tot rond de 10 procent. Tóth zal nog langdurig aan de onderneming verbonden blijven.

Dit heeft Content Beheer gisteren bekend gemaakt. De verkoop van de ruim twee miljoen aandelen levert Tóth, een van de bekendste zakenvrouwen van Nederland, naar schatting 150 miljoen gulden op. Toth, die altijd heeft benadrukt dat Content Beheer geen overnamekandidaat is, streeft ernaar haar aandelenpakket zo breed mogelijk onder beleggers te spreiden “om het zelfstandig voortbestaan van de onderneming te bevorderen”. Voor de herplaatsing van de aandelen doet Tóth een beroep op ABN Amro Rothschild. Plaatsing van de aandelen geschiedt via de zogenoemde bookbuildingmethode.

Tóth verwierf in 1985 een meerderheidsbelang in Content Beheer via een management buy out. Daarvóór was het bedrijf geheel in handen van het Britse Bayfine. Een jaar later volgde de introductie op de Amsterdamse effectenbeurs.

Aandelen Content noteerden gisteren een slotkoers van 72,70.

Content Beheer maakte gisteren verder bekend dat het in verband met de huidige lage rentestand wil overgaan tot inkoop van 5 procent eigen aandelen. De “ruime liquiditeitspositie” stelt het bedrijf hiertoe in staat. De inkoop heeft naar verwachting een positief effect op de winst per aandeel.

De onderneming gaat ervan uit dat omzet en resultaat over geheel 1996 belangrijk zullen stijgen, al zorgen aanloopkosten bij het dit jaar opgerichte Uitzendbureau Constructief in het tweede semester voor een drukkend effect.

Over de eerste zes maanden van dit jaar steeg de winst met 23 procent naar 6,6 miljoen terwijl de omzet met 24 procent groeide tot 181 miljoen gulden.