Stichting pleit voor toestaan hulp bij suïcide

BEESD, 5 NOV. Niet alleen zelfdoding maar ook hulp bij zelfdoding moet uit het wetboek van strafrecht. De wetgever moet respecteren dat er gezonde mensen zijn die op enig moment tot de weloverwogen beslissing kunnen komen op waardige wijze afscheid van het leven te willen nemen.

Dit beoogt de Stichting Vrijwillig Leven (SVL). Zij streeft naar een “wettelijke erkenning van een recht op zelfdoding, en op het verkrijgen van de daartoe strekkende middelen”. De stichting is op 25 oktober officieel opgericht. Morgen zal de SVL naar buiten treden om haar doelstellingen bekend te maken.

Wat de nieuwe stichting voor ogen heeft, verschilt enigszins van de doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Volgens R. Nieuwenhuis, secretaris van de nieuwe stichting, gaat de NVVE niet ver genoeg. Nieuwenhuis: “De NVVE gaat uit van het principe: Het mag niet, tenzij waarmee zij het strafrecht volgt, maar wij zeggen: Het mag wel, mits. En die mitsen mogen door de wetgever geregeld worden.”

De NVVE, waarvan enkele sympathisanten van de nieuwe stichting nog steeds lid zijn, is volgens de SVL een te “log lichaam”. Nieuwenhuis: “Het is praktischer om met een klein groepje te bereiken dat er aanvaardbare middelen komen om op een milde wijze een einde aan het leven te maken. De NVVE spreekt van 'vriendelijk doodgaan' maar wij hebben het over 'vriendelijk leven' in de wetenschap dat we een einde aan ons leven kunnen maken.”

Met de oprichting van de Stichting Vrijwillig Leven wordt de discussie rondom 'de pil van Drion' weer opgerakeld. De oud-vice-president van de Hoge Raad en oud-hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse Universiteit, H. Drion, pleitte in 1991 voor “middelen voor zelfdoding”. De SVL wil nu dat die pil er alsnog komt. Nieuwenhuis: “De pil van Drion was een principieel streven maar nu is de tijd gekomen dat de wetgever zorgt dat die middelen er ook daadwerkelijk komen.”