Richtingenstrijd dreigt opnieuw binnen de PvdA

DEN HAAG, 5 NOV. Binnen de PvdA dreigt opnieuw de richtingenstrijd te ontstaan die zich voordeed voor het aantreden van F. Rottenberg en R. Vreeman als partijvoorzitters in 1992. Dit valt af te leiden uit de zeer tegengestelde en soms bezorgde reacties op de aankondiging van Felix Rottenberg zich niet meer kandidaat te stellen voor een nieuwe periode als partijvoorzitter.

PvdA-Kamerlid R. Oudkerk zei vanmorgen te vrezen dat als gevolg van de aankondiging van Rottenberg “verkramping, verstarring en conservatisme opnieuw de kop opsteken. Met Felix Rottenberg is de aanjager van de politieke passie verdwenen. De Pietje Bells in de PvdA, en die club is groter dan u denkt, zullen ervoor moeten zorgen dat die passie levend blijft.” Oudkerk heeft voorkeur voor een vrouw als opvolger. Hij vreest dat Vreeman zijn Kamerlidmaatshap moeilijk zal kunnen combineren met het voorzitterschap van de partij.

Niet bekend

Volgens F. Bod, voorzitter van de Jonge Socialisten, moet de nieuwe partijvoorzitter een vernieuwer in de stijl van Rottenberg zijn. “Vreeman is daar in zijn eentje onvoldoende geschikt voor. Hij is iemand die te weinig uitdaagt”, aldus Bod. Media-woordvoerder M. van Zuijlen hoopt dat het vernieuwingsproces dat Rottenberg heeft ingezet, wordt voortgezet. Maar dat zal volgens haar niet eenvoudig zijn. “Daar is een bulldozer voor nodig, want de partij is als een olietanker, die maar heel moeizaam van koers kan veranderen.” Ook het kamerlid R. van der Ploeg betreurt het vertrek van Rottenberg. Volgens hem is Rottenberg “onvervangbaar”. “De nieuwe voorzitter moet creatief zijn, ageren in plaats van reageren. De partij moet zichzelf aan kritiek durven blootstellen. Ik ben zeer huiverig voor een nieuwe partijvoorzitter die louter als procesbegeleider fungeert.”