'Resultaat teleurstellend'; Kwartaalwinst KLM daalt met 15 procent

AMSTERDAM, 5 NOV. KLM heeft in het afgelopen tweede kwartaal (juli tot en met september) van het boekjaar 1996/97 een netto winst behaald van 258 miljoen gulden. Dat is 15 procent minder dan de 302 miljoen in de overeenkomstige periode van het afgelopen boekjaar. Het bedrijfsresultaat zakte van 333 miljoen tot 182 miljoen gulden.

KLM noemt de resultaten van het tweede kwartaal teleurstellend en wijst als oorzaken ervan vooral op de gestegen brandstofprijzen, een zwakke (maar aantrekkende) vrachtmarkt en gestegen (andere) bedrijfslasten.

KLM blijft vasthouden aan een doelstelling van 14 procent rendement op het eigen vermogen. Met het oog daarop kondigde president-directeur Bouw vanmiddag een verstrekkend programma ter verbetering van het bedrijfsresultaat aan. In drie jaar tijd moet het resultaat daardoor met 1,5 miljard gulden verbeteren.

KLM's netto winst over het eerste halfjaar (april tot en met september) steeg met 92 miljoen gulden naar 529 miljoen. Vergeleken met het eerste halfjaar van het boekjaar 1995/96 steeg de winst per aandeel met 1,01 tot 5,74 gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen beliep 589 miljoen gulden, tegen 567 miljoen vorig jaar.

In het tweede kwartaal verwerkte KLM een boekwinst van 115 miljoen gulden op de verkoop van preferente aandelen B van de Amerikaanse partner Northwest Airlines. Die verkoop werd op 26 juli definitief.

De bedrijfsinkomsten stegen in het tweede kwartaal met 189 miljoen ofwel 7 procent ten opzichte van vorig jaar. Het totale KLM-vervoer (volume) nam 6,8 procent toe. De beladingsgraad van de vliegtuigen daalde met 0,2 procentpunt tot 74 procent. De bedrijfslasten stegen het afgelopen kwartaal met 340 miljoen ofwel met 15 procent.

De belangrijkste kostenstijgingen deden zich voor bij de salarissen en sociale lasten (12 pct), bij vliegtuigbrandstoffen (27 pct) en bij uitbesteed werk (29 pct).

De afnemende opbrengst per eenheid product (passagier/ kilometer en ton/ kilometer) speelt KLM al langere tijd parten. Recent is daar nog een de sterke stijging van de brandstofkosten bijgekomen. KLM is naar schatting eenderde meer kwijt aan kerosine. Kerosine is de afgelopen maanden sterk in prijs gestegen, omdat de raffinaderijen onvoldoende kunnen inspelen op de toegenomen vraag naar vliegtuigbrandstof. De brandstoftoeslagen die de luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen zijn onvoldoende.