Rabobank en PVF willen samenwerken

ROTTERDAM, 5 NOV. De Rabobank, de grootste bank in Nederland, onderzoekt commerciële samenwerking met PVF Pensioenen, een van de grootste beheerders van pensioenregelingen en sociale fondsen. Dat hebben de twee financiële organisaties vanmiddag gezamenlijk bekendgemaakt.

De Rabobank en PVF noemen het onderzoek 'verkennend'. De besprekingen moeten volgens financiële kringen worden gezien tegen de achtergrond van de verdere individualisering van de pensioentoezeggingen. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) nam daarop op Prinsjesdag al een voorschot met een beleidsnota.

De verwachting is dat werknemers straks een groter deel van hun pensioen zelf moeten regelen, bovenop de basisvoorziening AOW en het pensioen dat hun werkgever afsluit. Pensioenuitvoerders als PVF zullen dan flexibeler moeten reageren op individuele wensen. Volgens de Rabobank zal onder meer worden onderzocht op welke manier de sterke punten van de twee instellingen gecombineerd kunnen worden. Een woordvoerder noemt daarbij de beleggingsdeskundigheid van PVF (ruim 40 miljard gulden vermogen onder beheer) en distributie van financiële diensten en verzekeringsdeskundigheid bij de Rabobank.

Volgens een woordvoerster van PVF was men al geruime tijd op zoek naar een partner. “Uiteindelijk zijn we bij de Rabo uitgekomen.” PVF voert vooral collectieve regelingen (pensioenen voor ongeveer 90 ondernemingen en bedrijfstakken, VUT-stichtingen) uit, terwijl de Rabo kennis van anderssoortige produkten kan leveren.

De Rabobank maakte eerder de aankoop bekend van de helft van de beheerorganisatie van de Robeco Groep (bijna 80 miljard beheerd vermogen).