OM volgde telefoontjes van journalist

ASSEN, 5 NOV. Het openbaar ministerie in Assen heeft een lijst van gevoerde telefoongesprekken tussen een journalist van het Nieuwsblad van het Noorden en een rechercheur van de regiopolitie Drenthe opgevraagd en onderzocht.

Het OM wilde zo het vermoeden bevestigen dat de politieman informatie naar de krant lekte over de vorderingen van een groot fraudeonderzoek naar de totstandkoming van recreatieproject De Grote Rietplas in Emmen. Een woordvoerder van de krant reageert verontwaardigd en wil, samen met de vakbond van journalisten, de NVJ, een uitspraak van de rechter over de kwestie.

Volgens de Asser officier van justitie, mr. Rob van der Velde, zijn er vanaf augustus vorig jaar tot begin dit jaar van de PTT printlijsten van gevoerde telefoongesprekken van het huisadres van rechercheur en journalist en van het regiokantoor van het Nieuwsblad van het Noorden in Emmen opgevraagd. De procureur-generaal in Leeuwarden gaf de rijksrecherche in 1995 opdracht om een opsporingsonderzoek in te stellen naar de bron van de vermoedelijke lekken in het fraude-onderzoek. De medewerker van de regiopolitie werd ervan verdacht informatie uit vertrouwelijk teamoverleg te hebben doorgespeeld aan de journalist. Om te kunnen vaststellen of dit zo was, besloot justitie na te gaan of er telefonisch contact had plaatsgehad tussen de politieman en de journalist. Dit bleek het geval te zijn. De politieman ontkende overigens dat hij had gelekt en is wegens gebrek aan bewijs niet verder vervolgd. Wel is hij uit zijn functie ontheven.

Van der Velde zegt dat inzage in registratie van gespreksgegevens rechtmatig is, gezien de belangen die er met het gecompliceerde fraude-onderzoek gemoeid waren.

Hoofdredacteur D.T. Dalmolen van het Nieuwsblad van het Noorden is verontwaardigd over de handelwijze van justitie. “Je kunt niet van een journalist die gewoon aan het werk is en nergens van verdacht wordt, gespreksgegevens opvragen en inkijken. Dit is een principiële zaak, waarover de rechter zich moet buigen. Justitie had een intern probleem, dan hadden ze dat ook zelf maar moeten oplossen.” Dalmolen stelt dat een journalist verplicht is zijn bronnen te beschermen.