Managerstaak

In het artikel 'Donderpreken helpen Philips niet' (28 oktober), wordt gesuggereerd als zou L. Groosman een afwijkende mening hebben ten opzichte van C. Boonstra, daar de eerstgenoemde de oorzaak zoekt in de concurrentie-onderschatting en te laat inspelen op marktontwikkelingen.

Dit laatste verwijt Boonstra nu juist zijn tekortschietende managers, daar dit signaleren impliciet in de managerstaak dient te zijn vastgelegd.

    • Drs. J.N. Kamp