KLM wil miljard op kosten besparen

AMSTELVEEN, 5 NOV. De KLM wil haar resultaten in drie jaar met anderhalf miljard gulden verbeteren. De luchtvaartmaatschappij wil dit voor eenderde realiseren via hogere inkomsten. Voor tweederde moet de verbetering komen uit kostenbesparingen. Dit heeft president-directeur P. Bouw vanmiddag aangekondigd.

Via een verstrekkend ombuigingsprogramma, Focus 2000, wil de KLM het toekomstige rendement veiligstellen. Het bedrijf wil vasthouden aan een doelstelling van 14 procent rendement op het eigen vermogen.

De luchtvaartmaatschappij maakte rond het middaguur bekend over het tweede kwartaal van het boekjaar (1996/97) - de maanden juli tot en met september - een 15 procent lagere netto winst te hebben geboekt. Het netto reultaat zakte van 302 miljoen tot 258 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat daalde van 333 miljoen tot 182 miljoen gulden.

“Teleurstellend” was de kwalificatie die de KLM het resultaat meegaf. De onderneming wees als oorzaak vooral op de gestegen brandstofprijzen. Die liepen met 59 miljoen gulden op. Daarnaast had de KLM te kampen met een zwakke vrachtmarkt en gestegen bedrijfslasten (exclusief brandstofprijzen). Over het eerste halfjaar ging de netto winst omhoog met 92 miljoen tot 529 miljoen gulden.

Volgens topman Pieter Bouw is voor het bereiken van de doelstellingen een fundamentele koerswijziging nodig. “Er zal een nieuwe KLM ontstaan”, aldus Bouw. Hij wees er onder meer op dat de KLM de meeste nadruk zal leggen op het versterken van haar positie op de Europese markt. Ook British Airways, normaliter een van de meest winstgevende luchtvaartmaatschappijen ter wereld, moet de hogere olieprijzen bezuren. Het bedrijfsresultaat daalde in de eerste helft van het lopende boekjaar met 2,1 procent tot 512 miljoen pond (1,4 miljard gulden). Volgens topman Colin Marshall komt dat door een stijging van de brandstofrekening met 51 miljoen pond sterling (142,8 miljoen gulden) en een kostenpost van vijftien miljoen pond (42 miljoen gulden) wegens een dreigende pilotenstaking.