Japanse keizer Akihito uitgenodigd

TOKIO, 5 NOV. Minister-president Kok heeft vandaag de Japanse keizer Akihito uitgenodigd voor een staatsbezoek aan Nederland in het jaar 2000. Kok en minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) kwamen vandaag op audiëntie bij de keizer. Ook hadden zij een ontmoeting met hun Japanse ambtsgenoten, premier Ryutaro Hashimoto en minister van Buitenlandse Zaken Yukihiko Ikeda.

Volgens Kok reageerde de keizer “welwillend” op de uitnodiging, maar de Japanse regering heeft nog geen officiële reactie gegeven. Het bezoek van de keizer zal samenvallen met de viering van 400 jaar Nederlands-Japanse betrekkingen waar Nederland veel aandacht aan wil geven.

“Economisch zijn we natuurlijk relatief niet al te belangrijk voor Japan, maar veel Japanners weten wel van de historische banden met Nederland”, aldus minister Van Mierlo, die meende dat Nederland hier veel profijt van kan trekken. Van Mierlo vroeg in verband met de situatie in Myanmar (Birma) zijn collega Ikeda naar de Japanse positie inzake mensenrechten omdat Aziatische landen vaak cultuurverschillen naar voren brengen om de universaliteit van deze rechten te ontkennen. Minister Ikeda antwoordde volgens Van Mierlo dat “sociaal-economische verschillen in ontwikkeling een reden kunnen zijn voor een verschillende mate van toepassing, maar dat cultuurverschillen daarvoor geen reden mogen zijn”.

Van Mierlo en Ikeda ondertekenden vandaag een Overeenkomst inzake Wetenschap en Technologie, een raamverdrag dat uitwisseling op deze gebieden tussen Nederland en Japan moet gaan vergemakkelijken.

Het verdrag bevat geen concrete maatregelen maar uit ervaring is gebleken dat Japanse instituten en bedrijven makkelijker samenwerken met instanties uit landen waarmee een dergelijk verdrag bestaat, aldus een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Japan heeft tot dusver met zestien landen, waaronder de belangrijkste Europese landen, een dergelijk verdrag gesloten.

Kok opende een seminar over investeren in Nederland. Van Mierlo nam het eerste exemplaar in ontvangst nam van de Japanse vertaling van 'Het Volgende Verhaal' van Cees Nooteboom.