Het geheim van Delft

In de krant van 23 oktober wordt melding gemaakt van de vertoning van de film 'Het geheim van Delft'. Jammer genoeg is de film echter niet gerestaureerd, zoals u schrijft, maar slechts gekopieerd zoals hij werd teruggevonden. Gevolg is dat op enkele plaatsen de beelden en titels niet de juiste volgorde vertonen wat, nog afgezien van het ontbreken van 12 minuten (17 procent van het totaal), de loop van het verhaal niet ten goede komt.

Filmfabriek Hollandia werd pas vele jaren na haar ondergang in 1923 tot 'Hollywood aan het Spaarne' gebombardeerd en wel door Simon van Collem. In de tijd van de Hollandia was Hollywood als centrum van de Amerikaanse filmproduktie nog geheel onbekend. Overigens was de film bij de première helemaal geen groot succes. Er had slechts een vrij beperkt roulement plaats, waarschijnlijk met maar één kopie, en nog geen half jaar later was de film alweer vergeten. In de publiciteit van de Hollandia wordt ze dan, in tegenstelling tot een twintigtal andere en zelfs veel oudere speelfilms, niet meer genoemd.

    • Ruud Bishoff