'Ernstige twijfels' over Noord-Zuidlijn

AMSTERDAM, 5 NOV. De Algemene Bond van Gemeentepersoneel (ABGP) in Amsterdam heeft ernstige twijfel over de wenselijkheid van de komst van de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro. Vanmiddag beraadt het hoofdbestuur zich over de vraag of actief zal worden deelgenomen aan het te verwachte referendum over de Noord-Zuidlijn. Zo lang de financiële dekking niet rond is, is de bond tegen. Dat heeft P. de Koning van de ABGP desgevraagd gezegd.

Met de aanleg is 1,8 miljard gulden gemoeid. Daarvan is op dit moment 950 miljoen gulden door het Rijk gedekt. Minister Jorritsma (Verkeer) heeft wethouder Bakker (verkeer) inmiddels laten weten zich hard te maken om de benodigde financiën voor het project op de begroting te krijgen. Op zijn beurt is Bakker ervan overtuigd dat tussen rijk en gemeente voor 27 november een samenwerkingsovereenkomst kan worden getekend, zo liet hij vorige week weten. Op 27 november neemt de Amsterdamse gemeenteraad een definitief besluit over de lijn die Amsterdam-Noord via het centrum met Amsterdam-Zuid moet verbinden. De Koning noemt het onverantwoord dat met nog geen woord is gerept over de vraag wie zal opdraaien voor eventuele exploitatietekorten noch over de kosten van het onderhoud. “Het Gemeente Vervoerbedrijf heeft niet eens geld om ons nieuwe uniformen te geven”.