'Circa twee miljoen mensen in tijdnood'

DEN HAAG, 5 NOV. Ongeveer twee miljoen Nederlanders hebben moeite hun dag in te delen. Het ontbreekt hun aan voldoende tijd om werk, huishoudelijke taken, zorg voor kinderen en vrijetijdsbesteding zonder probleem te combineren. Dit blijkt uit een onderzoek onder duizend personen tussen de 18 en 65 jaar dat is verricht in opdracht van minister Melkert (Sociale Zaken).

De helft van de groep die er niet of met moeite in slaagt alle taken te combineren, heeft thuiswonende kinderen. Vooral eenoudergezinnen en tweeverdieners met kinderen hebben vaak te weinig tijd. Ruim een kwart van de mensen met “combinatieproblemen” zegt daar op dit moment geen oplossing voor te hebben. Driekwart van de ondervraagden kan alle taken wel combineren door “goed te plannen en afspraken te maken” of “anderen om hulp te vragen”.

Gevraagd naar betere oplossingen noemen de ondervraagden onder meer kinderopvang en korter werken. Eenderde zegt geen betere oplossing te weten voor hun “combinatieproblemen”. Melkert wijt de meeste moeilijkheden aan de “traditionele dagindeling met vader als kostwinner”. Werkende vrouwen kunnen daardoor bijvoorbeeld moeilijk hun arbeidstijden combineren met kinderopvang.

Melkert heeft gisteren een commissie ingesteld die moet onderzoeken hoe werk en andere taken beter met elkaar kunnen samengaan. De commissie 'Dagindeling' kijkt onder meer naar een betere afstemming van werktijden en de tijden van kinderopvang, schoolvakanties, winkels en openbare diensten.