Botsing kabinet en Kamer over HSL-tracé

DEN HAAG, 5 NOV. Tussen het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer is een conflict ontstaan over het tracé van de hogesnelheidslijn.

PvdA en D66 vroegen het kabinet gisteren bij de voortzetting van het debat bij motie de hogesnelheidslijn ten noorden van Rotterdam aan te leggen volgens de zogeheten Bosvariant, langs de snelwegen A13 en A4. Het CDA steunt deze motie, waardoor zich nu een meerderheid in de Kamer aftekent voor deze variant, die door het kabinet van de hand wordt gewezen.

De ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM) wilden gisteren niet reageren op deze wending in het debat. Zij wilden de kwestie eerst in het kabinet bespreken.

De motie werd ingediend door PvdA-woordvoerder Van Heemst. Vorige week, in de eerste ronde van het debat, had deze nog gezegd dat de Bosvariant weliswaar zijn voorkeur had, maar dat de kabinetsvariant (door een tunnel onder het Groene Hart) voor hem eveneens bespreekbaar was. D66 stond en staat op het standpunt dat er hoe dan ook een besluit voor een nieuw aan te leggen lijn zou moeten vallen. Het gebruik van bestaand spoor (Rotterdam-Den Haag-Amsterdam) acht de fractie van D66 funest voor de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer.

Aan het begin van de middag leek het er gisteren nog op dat voor 'Bos' geen meerderheid zou ontstaan. Coalitiepartners PvdA, D66 en VVD betichtten het CDA om beurten van 'onbetrouwbaarheid'. Zij stelden dat eventuele steun van deze fractie voor 'Bos' slechts werd ingegeven door politiek opportunisme. Als over één of twee jaar blijkt dat er veel maatschappelijk verzet tegen de Bosvariant is, haakt het CDA weer af, redeneerden de coalitiefracties. “Het is mijn plicht in dit debat om goed in de gaten te houden of u geloofwaardig bezig bent of niet”, aldus PvdA'er Van Heemst.

Het CDA liet zich hierdoor echter niet afschrikken. Woordvoerder Leers diende niet zoals verwacht een motie in om te pleiten voor gebruik van bestaand spoor, de eerste voorkeur van de fractie, maar steunde de motie-Van Heemst. Niet alleen voor het tracé Rotterdam-Amsterdam, ook voor het stuk daaronder had de Kamer wensen.

Pagina 3: Tweede Kamer heeft nog vele extra wensen

Voor een aantal zaken bleek in de Tweede Kamer een meerderheid te bestaan: een verdiepte ligging van het tracé bij Zevenbergschen Hoek, een tunnel bij Breda/Prinsenbeek, een oplossing voor het landelijk gebied bij Effen, even ten zuiden van Breda en een oplossing voor het Develgebied ten zuidoosten van Barendrecht.

Het kabinet sluit niet uit dat het tegemoetkomen aan de vele wensen van de Kamer één à twee miljard gulden kost. Voor de Bos-variant geldt dat over de inpassing van het tracé nog met lagere overheden moet worden onderhandeld. Minister Jorritsma wees met name op het knelpunt Leiderdorp, waar vrijwel zeker een tunnel zal moeten komen.

Minister Zalm (Financiën) liet gisteren weten dat voor extra wensen of een duurdere aanpak volgens hem geen ruimte is.

Premier Kok brengt dezer dagen een bezoek aan Japan. De minister president wordt voor komende vrijdag, het eerstvolgende kabinetsberaad, nog niet terug verwacht in Den Haag.