Antenne op kerk

ROERMOND, 5 NOV. Het bisdom Roermond wil geen antennes op of in kerktorens. Plaatsing van antennes of andere telecommunicatieapparatuur leidt volgens het bisdom tot een ongewenste inbreuk op het vrije en ongestoorde gebruik van kerkgebouwen.