Rottenberg wegens ziekte weg als voorzitter PvdA

DEN HAAG, 4 NOV. PvdA-voorzitter F. Rottenberg stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn als partijvoorzitter. In een brief gericht aan alle partijgeledingen schrijft Rottenberg vandaag dat hij wegens ziekte niet in staat zal zijn het komend jaar zijn taak als voorzitter te vervullen.

Fungerend partijvoorzitter R. Vreeman noemde het besluit van Rottenberg vanmiddag “ontzettend jammer”. “We hadden gehoopt dat hij zich nog een keer kandidaat zou stellen. Dit is het einde van een periode.” Vreeman noemde het “niet vanzelfsprekend” dat hij Rottenberg zal opvolgen. Partijleider Kok was niet bereikbaar voor commentaar.

Bij Rottenberg werd negen maanden geleden sarcoïdose geconstateerd, een auto-immuunziekte die bij hem een longaandoening veroorzaakte. In zijn brief schrijft Rottenberg: “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik pas na de zomer van het volgend jaar weer in enige mate optimaal kan functioneren. Zo lang moet u niet op mij wachten. Juist het komende jaar telt. Ik deel u daarom nu mee dat ik geen kandidatuur voor een nieuwe termijn zal aanvaarden. Dat is een onomkeerbaar besluit.”

Rottenberg (1957) trad in 1976 als achttienjarige voorzitter van de Jonge Socialisten toe tot het partijbestuur van de PvdA. Zijn politieke vorming begon onder voormalig partijleider J. den Uyl. Na tien jaar stapte Rottenberg uit het bestuur, omdat hij meende dat de partij onvoldoende consequenties wilde trekken uit de 'overwinningsnederlaag' bij de Kamerverkiezingen van 1986. De PvdA won toen fors, maar viel buiten de kabinetsformatie .

Rottenberg concentreerde zich vervolgens op zijn werk bij het politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam, waarvan hij in 1981 voorzitter werd. Daarnaast was hij werkzaam in de journalistiek. Hij ontwikkelde zich tot een criticus van de partijcultuur van de PvdA, die volgens hem verstard was en aansluiting bij de samenleving miste. Toen partijvoorzitter Marjan Sint in 1991 na de WAO-crisis het veld moest ruimen, stelde hij zich samen met R. Vreeman beschikbaar voor het partijvoorzitterschap.

Als partijvoorzitter lagen zijn prioriteiten bij het vernieuwen van de partijcultuur. Ook vernieuwde hij de personele samenstelling van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer bij de verkiezingen van 1994. Na de formatie van het paarse kabinet waarschuwde hij dat de PvdA niet louter een “premier-partij” mocht worden, van ja-knikkers voor partijleider Kok. Door zijn eigenzinnige optreden kwam hij zowel met toenmalige fractievoorzitter Wöltgens als met de huidige fractievoorzitter Wallage in botsing.

In zijn brief schrijft Rottenberg dat hij optimistisch is over de kansen voor de PvdA. “Zij zal in welke vorm dan ook, geïnspireerd door de geschiedenis van de internationale arbeidersbeweging en haar idealen, een strijdvaardige en voor velen herkenbare rol kunnen vervullen. Zekerheden zijn er nimmer. Maar een organisatie, die een permanente opdracht ontleent aan die bekende strofe uit de Internationale, 'sterft gij oude vormen en gedachten', kan een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het tot stand brengen van rechtvaardigheid en menselijkheid.”