Rectificatie

In onze uitgave van 28 september 1996 publiceerden wij in ons Zaterdags Bijvoegsel, pagina 1, onder de kop 'Het einde van een informant' een artikel waarin wij schreven:

'Rijksrechercheurs die het afgelopen jaar de drugshandel van de Haarlemse politie onderzochten, ontdekten dat Luyten een intrigerende rol had gespeeld in het IRT-drama. Hij was degene die in 1994 de Nederlandse justitie meldde dat Langendoen ieder moment door de onderwereld te grazen kon worden genomen als het de Haarlemse politie niet langer zou worden toegestaan met hun informanten drugs door te leveren. Dit dreigbericht werd enige maanden zo serieus genomen dat criminelen vrij spel kregen bij het met instemming van justitie importeren van grote partijen drugs. De bron van Luyten, zo bleek achteraf, was de Belgische politie, te weten Van Mechelen. Dat Langendoen werkelijk gevaar heeft gelopen, is tot op de dag van vandaag niet gebleken.'

In een door H. Luyten, Kolonel van de Rijkswacht en als liaison-officier verbonden aan de Belgische ambassade te 's Gravenhage aangespannen kort geding, heeft de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam deze passage feitelijk onjuist en onrechtmatig ten opzichte van hem geoordeeld en de navolgende rectificatie bevolen:

Door de Rijksrecherche is een rapport opgemaakt inzake CID-Kennemerland, dat openbaar is gemaakt. Op pagina 321 van dat rapport wordt het ambtsbericht van Luyten geciteerd: 'Een zekere Klaas Langendosen (fonetisch) uit Haarlem, zou hoofd recherche van een IRT-team zijn. Hij staat op de zwarte lijst van enkele zware Nederlandse criminelen die vinden dat Klaas een echte lastpost wordt. Als hij zo verder gaat, 'gaat hij dezelfde weg als dokter Leclerc' (wat betekent dat hij geliquideerd zal worden). Verder heeft de informant gezegd dat Klaas momenteel werkzaam zou zijn op een marine terrein in Amsterdam.'

Uit bovengenoemd rapport blijkt aldus dat Luyten slechts een ambtsbericht heeft doen uitgaan, inhoudend dat van een informant was vernomen dat Langendoen met de dood werd bedreigd. Iedere koppeling tussen die dreiging en het doorlaten van drugs ontbreekt in dat bericht. De juistheid van de door ons gegeven eigen interpretatie van dit bericht van Luyten is niet gebleken en is door ons ten onrechte geschreven.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus
    • NRC Handelsblad