Onderzoeksbudget van universiteiten opnieuw verdeeld

ROTTERDAM, 4 NOV. Minister Ritzen (Onderwijs) zal binnenkort de universiteiten aanslaan voor een bedrag van in totaal 90 miljoen gulden. Dat bedrag wordt vervolgens, na te zijn herverdeeld, weer aan de universiteiten teruggegeven. Na een uitspraak van de Raad van State in juni corrigeert de minister hiermee het beleid dat hij in 1992 heeft ingezet.

De Raad van State bepaalde dat Ritzen van 1993 tot 1996 ten onrechte 90 miljoen gulden (105 miljoen gulden bruto) aan onderzoeksgeld had overgeheveld van oudere universiteiten naar jongere die een snelle groei doormaakten. Ritzen besloot destijds dat de universiteiten in Enschede, Maastricht, Rotterdam en Tilburg meer geld nodig hadden om onderzoek te kunnen doen. De universiteiten van Nijmegen, Leiden, Utrecht en Amsterdam tekenden daar bezwaar tegen aan bij de Raad van State. De universiteiten van Groningen, Eindhoven, Delft en de Vrije Universiteit zagen hun onderzoeksbudget ook gekort door de maatregel van de minister, maar zij lieten de gang naar de Raad van State over aan de universiteiten van Nijmegen, Leiden, Utrecht en Amsterdam.

De Raad van State oordeelde dat voor de eenzijdige herverdeling van onderzoeksgelden, zoals Ritzen die had toegepast, niet mag worden geput uit de algemene onderzoekspot voor de universiteiten.

De minister besloot in 1992 de vier kleine universiteiten extra onderzoeksgeld te geven, omdat zij vanaf 1982 een relatief kleiner deel van het geld voor onderzoek kregen dan de andere universiteiten. Het onderzoeksbudget hangt sinds dat jaar niet meer af van het aantal studenten. Omdat deze vier universiteiten in de jaren tachtig intussen wel sterk groeiden, werd de druk op hun onderwijsbudgetten groter, en konden zij minder geld vrijmaken voor onderzoeksprojecten.

In antwoord op het oordeel van de Raad van State liet de minister op 13 september weten dat hij de 90 miljoen zou uitkeren uit het budget voor het wetenschappelijk onderwijs.

De Vereniging van samenwerkende universiteiten VSNU betreurt het dat die 90 miljoen niet uit de algemene middelen komt. “Alle universiteiten worden nu gekort, het is een sigaar uit eigen doos”, aldus een woordvoerder.

Over de aangekondigde maatregel wil Ritzen nog met de universiteiten overleggen. Het is de bedoeling de operatie over een aantal jaren te spreiden.