Na verzwijgen van bijbaan; Burgemeester van Groningen in problemen

GRONINGEN, 4 NOV. Burgemeester H. Ouwerkerk van Groningen is in opspraak geraakt door een van zijn bijbanen te verzwijgen. Zonder dit aan de gemeenteraad te melden bekleedt hij sinds 1994 een bestuursfunctie bij het aannemingsbedrijf Mourik-groep uit het Zuidhollandse Groot-Ammers.

Ouwerkerk moet zich woensdag op aandrang van drie partijen in de Groningse gemeenteraad verantwoorden. Een burgemeester is volgens de Gemeentewet verplicht zijn betaalde en onbetaalde nevenfuncties openbaar te maken, zodat een gemeenteraad zich een oordeel kan vormen over eventuele belangenverstrengeling.

De Mourik-groep is aannemer van milieu- en infrastructurele werken. Ouwerkerk is bestuurslid van de administratiestichting die de aandelen van dit familiebedrijf beheert, zo meldde het Nieuwsblad van het Noorden zaterdag. Sinds juni 1994 heeft hij een bruto vergoeding van 14.000 gulden gekregen.

Ouwerkerk zegt in een reactie de functie niet gemeld te hebben omdat hij deze als een “private aangelegenheid” beschouwde. Hij zou in de veronderstelling hebben verkeerd dat hij alleen overheidsfuncties moest melden en erkent daarmee “één domme fout” te hebben gemaakt. Van belangenverstrengeling is volgens hem geen sprake, omdat het bedrijf niet of nauwelijks actief is in Noord-Nederland. Ouwerkerk zegt de functie op te geven als de gemeenteraad dat wil.

In de gemeenteraad is met verbazing kennis genomen van Ouwerkerks onbekende bijbaan, omdat hij werd beschouwd als een boegbeeld van integriteit en openheid.

“Een dommigheid om de functie te verzwijgen”, zegt PvdA-raadslid A. Walsma. Zij wil niet zeggen of Ouwerkerk de functie moet opgeven. D66-raadslid B. Bloem spreekt van een “ernstig politiek feit”. Op aandrang van D66 is een maand geleden een geactualiseerde lijst met nevenfuncties van Groningse raadsleden, wethouders en de burgemeester gemaakt. “Hij heeft 24 nevenfuncties en net die ene die kwetsbaar is, vermeldt hij niet.” Bloem vindt dat de functie kwetsbaar is, omdat het een landelijk opererende aannemer betreft die door overheden wordt ingeschakeld. Ouwerkerk moet de functie volgens hem opgeven.

SP-raadslid P. Verschuren vindt dat er sprake is van belangenverstrengeling, omdat Ouwerkerk ook voorzitter is van het Afvaloverlegorgaan te Utrecht, een adviesorgaan voor de overheid, en de Mourik-groep actief is in de afvalbranche.

Volgens Verschuren moet een bestuurder zich bovendien niet inlaten met “een bedrijf dat zich voortdurend op het randje van wat mag en niet mag begeeft”. Hij wijst er daarbij op dat de Mourik-groep bij een justitieel vooronderzoek betrokken is. Justitie onderzoekt of het afvalbedrijf Weber, onderdeel van de Mourik-groep, illegale lozingen heeft gedaan op de voormalige stortplaats 'Gat van Weber' bij Nieuwegein.