Kabinet houdt vast aan HSL door tunnel

DEN HAAG, 4 NOV. Het kabinet houdt vast aan aanleg van de hogesnelheidslijn door een tunnel onder het Groene Hart. De 'Bosvariant', een tracé langs snelwegen waarvoor coalitiepartners PvdA en D66 vorige week geporteerd bleken, acht het kabinet minder aantrekkelijk.

Die variant zal vrijwel zeker duurder uitvallen en vergt nieuw, langdurig overleg met betrokken gemeenten. De voordelen van deze variant wegen daar onvoldoende tegenop, aldus het kabinet.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) erkende vanmorgen in de tweede ronde van het debat in de Tweede Kamer dat het “een zeer aantrekkelijke gedachte is om over de volle lengte te bundelen met de autosnelwegen A4 en A13”. Bij nadere studie was echter gebleken, aldus de minister, dat aanleg pal naast de snelwegen maar beperkt mogelijk is: “Als je strakker bundelt, moet je langzamer rijden. Ben je dan wel goed bezig met je investering?”

Ter rechtvaardiging van het vasthouden aan de Groene-Hartvariant verwees Jorritsma ook naar het regeerakkoord. Daarin staat dat het paarse kabinet de voorkeur van het vorige kabinet overneemt voor een hogesnelheidslijn door het Groene Hart. Jorritsma: “Er had een goede argumentatie moeten zijn om af te wijken van datgene wat is afgesproken in het regeerakkoord - en die is er niet.”

Pag.3: Jorritsma kritiseert belangenorganisaties

Jorritsma begon haar antwoord vanmorgen door te stellen dat het haar “niet verbaasde” dat de fracties “nog worstelen” met de tracés voor de hogesnelheidslijn. “Ook het kabinet vond het geen makkelijke keuze. We wilden een optimaal tracé, dat als het even kan bundelt met bestaande infrastructuur.”

PvdA en D66 gaven vorige week al aan dat de Bosvariant weliswaar hun voorkeur heeft, maar dat zij met de Groene-Hartvariant zouden kunnen leven. De PvdA wilde dan wel een aantal wensen gehonoreerd zien. Maar overigens gaf woordvoerder Van Heemst aan dat de fractie onder politieke druk van het kabinet akkoord zou gaan met de Groene-Hartvariant.

D66 stelde alleen te willen instemmen met de Groene-Hartvariant als er geen meerderheid zou bestaan voor de Bosvariant. Vanmorgen deed woordvoerster Versnel een stapje terug. In navolging van Van Heemst toonde ze zich bereid onder druk van het kabinet met het Groene-Harttracé in te stemmen. “Als wordt gezegd: er komt een kabinetscrisis van, dan is dat het mij niet waard.”

Jorritsma hekelde vanmorgen de opstelling van zes grote maatschappelijke organisaties die vorige week in een manifest pleitten voor aanleg van de Bosvariant, terwijl zij zich eerder hadden uitgesproken voor gebruik van het bestaande spoor tussen Rotterdam en Amsterdam. Het CDA, voorstander van gebruik van het bestaande spoor, overweegt mede wegens deze brede maatschappelijke steun over te stappen naar de Bosvariant. Wel zou dan nog aan een aantal eisen moeten worden voldaan.