Hongerstaking Z-Korea

SEOUL/AMSTERDAM, 4 NOV. Via de Nederlandse vakcentrale FNV heeft de niet-erkende Zuid-Koreaanse vakcentrale KTCU vandaag laten weten dat haar voorzitter in hongerstaking gaat.

Met die actie wil hij zijn vakcentrale erkend krijgen. Voor tien november roept de Koreaanse bond op tot een algemene staking.

Zuid-Korea, de standplaats van Samsung dat op het ogenblik onderhandelt over de herstart van de failliete vliegtuigbouwer Fokker, respecteert nog niet het internationale arbeidsrecht. Het recht op vrije organisatie, een basisprincipe van de internationale arbeidsorganisatie van de VN (ILO), is nog niet geregeld.

Zuid-Korea is vorige maand in principe toegelaten tot de OESO. Nederland staakte het verzet tegen toetreding.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat Korea voldoende toezeggingen zou doen om de arbeidswetgeving aan internationale normen aan te passen.

De FNV protesteerde tegen deze ommezwaai. De Nederlandse vakcentrale huldigt het standpunt dat Zuid-Korea eerst de zaken op orde moet hebben voordat toetreding mag volgen.

De hongerstakende voorzitter is sinds maart dit jaar op borgtocht vrij. Veertig andere vakbondsactivisten zitten nog vast. De arbeidswetgeving dateert nog uit de tijd dat Zuid-Korea een militaire dictatuur was.(ANP)