Glimmerveen aangeklaagd voor racisme

ROTTERDAM, 4 NOV. De partij GroenLinks en Kamerlid T. Varma van GroenLinks hebben een aanklacht ingediend tegen de extreem-rechtse politicus J. Glimmerveen. Hij zou zaterdag hebben gezegd dat alle buitenlanders Nederland moeten verlaten, maar dat Varma eerst vijf jaar op water en brood in een werkkamp dient te zitten.

De uitspraken werden gedaan tijdens een bijeenkomst in een partycentrum in Rotterdam-Zuid, die was bijeengeroepen door de geschorste raadsleden M. Freling en S. Mordaunt van CP'86. Het duo heeft tijdens dit 'ledencongres' een eigen bestuur voor CP'86 opgericht. Mordaunt is daarvan voorzitter, Freling secretaris. Via de rechter hopen zij nu de controle te krijgen over CP'86.

Het dagelijks bestuur van CP'86 schrijft op haar beurt in een persbericht dat het zich beraadt op juridische stappen tegen beide “geroyeerde ex-partijleden”, omdat ze van de naam CP'86 gebruik blijven maken.

Freling werd vorige maand uit CP'86 gezet omdat hij in het tv-programma Netwerk te zien was terwijl hij de Hitlergroet bracht. De schorsing werd door een beroepscommissie ongedaan gemaakt wegens vormfouten, waarna Freling door het bestuur opnieuw uit de partij werd gezet. Mordaunt, vice-voorzitter van de partij, werd eind vorige maand geroyeerd omdat hij Freling steunde. Beide raadsleden wordt verweten het neo-nazisme openlijk aan te hangen.

Op de bijeenkomst die zaterdag door Freling en Mordaunt was belegd, werden de royementen ongedaan gemaakt. De aanhang van het duo, dat zich in een partycentrum in Rotterdam-Zuid had verzameld, was voor het merendeel geen lid van CP'86. J. Glimmerveen, voorzitter van de Nederlandse Volksunie, deed als gastspreker de gewraakte uitspraken over GroenLinks. Ook beleed hij zijn steun aan het 'revionisme', een stroming die de holocaust ontkent. Mordaunt trok van leer tegen “joden en vrijmetselaars” die de Nederlandse politiek zouden overheersen. Hij voorspelde een totale rassenoorlog.

Mordaunt zegt desgevraagd dat het 'noodcongres' nodig was omdat het huidige partijbestuur CP'86 wil laten opgaan in de Centrumdemocraten van Janmaat. Het bestuur van CP'86 laat weten de bijeenkomst niet te erkennen. In december zal het een eigen ledencongres organiseren. Als opvolger van Mordaunt als vice-voorzitter wordt A. Steemers voorgedragen. Hij werd in 1994 voor CP'86 gekozen in de gemeenteraad van Alkmaar, maar weigerde raadslid te worden. Daarna sloot hij zich onder meer aan bij het Nederlands Blok en de Centrumdemocraten en was hij betrokken bij pogingen huurlingen te werven voor Zuid-Afrika. Hij is ook lid van Voorpost, een groep die streeft naar hereniging van alle Nederlands-sprekenden in een 'Diets' rijk. Mordaunt typeert zijn opvolger als een “halve gare die met oranje-blanje-bleu wappert en altijd zanikt over Willem van Oranje.”