Diepenhorst wil een vrouw

Het was slechts een 'kattenbelletje' vorige week in het dagblad Trouw, maar toch. De emeritus hoogleraar, mr. I.A. Diepenhorst, oud-minister van Onderwijs en AR-man, vond dat de tijd gekomen was een duit in het zakje van de vrouwenemancipatie te doen. Strekking van de brief: het CDA moet de kans niet voorbij laten gaan een vrouw naar voren te schuiven als nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer.

Desgevraagd licht de emeritus zijn motivatie voor die brief toe. Hij schreef uit “belangeloze belangstelling in een zaak die mij zeer interesseert”. Zijn actie is niet speciaal gericht tegen de persoon Bukman, zegt Diepenhorst: “Men heeft hem altijd bekwaam gevonden om partijvoorzitter, minister, staatssecretaris of volksvertegenwoordiger te worden. Het schort hem dus niet aan bepaalde bekaamheden. Daar staat tegenover dat de man in de Tweede Kamer een aanzienlijke nieuwkomer is.”

Diepenhorst wijst er op dat “men er in het CDA altijd op hamert dat waar het pas geeft een vrouwelijke kandidaat gekozen dient te worden”. Als mogelijk kandidaat denkt hij aan “die mevrouw Van Rooy”. Zeker nu ook andere partijen als PvdA en D66 hebben laten weten de voorkeur te geven aan een vrouw, kan het CDA volgens hem nu zonder veel moeite meewerken aan vernieuwing. PvdA-fractiesecretaris Jan van Zijl bestrijdt overigens dat zijn fractie zich zal mengen in de interne kandidaatstelling van de CDA-fractie. “We geven de voorkeur aan een vrouw, maar dat is niet meer dan een warme aanbeveling.”

Diepenhorst vindt dat er nu voor de Tweede Kamer een mooie kans is eindelijk een vrouw te benoemen. “Er zitten 49 vrouwen in de volksvertegenwoordiging. Ik kan me niet voorstellen dat geen van hen de voorzittersstoel waardig is”.

    • Frank Vermeulen