Den Haag zoekt werk voor laag geschoolden

DEN HAAG, 4 NOV. Er moet in Den Haag en omgeving meer werkgelegenheid komen voor mensen met een lage opleiding. Het is van belang de acquisitie van bedrijven in de Haagse regio te richten op ondernemingen die laag gekwalificeerd werk aanbieden of op ondernemingen die dit soort werk genereren.

Dit staat in een notitie van het college van B en W aan de Haagse gemeenteraad. Het rapport 'Discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt' beschrijft de problematiek van een groeiende beroepsbevolking in de regio Haaglanden in de komende jaren met een groei van de werkgelegenheid die hierbij “aanzienlijk” dreigt achter te blijven.

Het niveau van de Haagse werklozen sluit niet aan bij de vraag op de arbeidsmarkt, zo stelt de notitie. Tachtig procent van de werklozen in de Haagse regio heeft ten hoogste een lagere-beroepsopleiding. In Den Haag zelf heeft 43 procent van de werklozen zelfs alleen basisonderwijs. Daarentegen is slechts één op de vier vacatures geschikt voor lager opgeleiden. Het feitelijke aanbod is nog kleiner, omdat veel van deze laag betaalde functies worden bezet door beter opgeleide werknemers die aan het begin van hun carrière staan.

Het college van B en W wijst op het belang van het trainen en scholen van werklozen, maar vooral op het belang van meer additioneel werk en speciaal gecreëerde arbeidsplaatsen, en met name meer reguliere banen voor laag opgeleiden. Bij grote bedrijven moet volgens de notitie onderzocht worden of er laag gekwalificeerde banen kunnen worden geschapen door taaksplitsing.

In de periode 1995-2000 wordt voor Haaglanden een groei van de beroepsbevolking verwacht van vijf procent. De werkgelegenheid in het gebied stijgt naar verwachting slechts met een kleine vier procent, drie procent minder dan voor heel Nederland. De werkloosheid stijgt in deze periode derhalve met één procent, aldus de notitie. Medio dit jaar stonden in de regio Haaglanden ruim 52.000 werkloze werkzoekenden ingeschreven. Voor Den Haag zijn dat er ruim 35.000.

De werkgelegenheid in de regio Haaglanden is vanaf 1993 absoluut gedaald. In de gemeente Den Haag is al vanaf de jaren zeventig sprake van een absolute daling van werkgelegenheid. Oorzaken hiervan zijn het wegtrekken van de industrie uit de regio; de stadsvernieuwing, als gevolg waarvan veel midden- en kleinbedrijf is verdwenen; en het onvoldoende profiteren door Den Haag van groeisectoren zoals groothandel en distributiebedrijven. “In Haaglanden ontwikkelen, op enkele uitzonderingen na, alle sectoren zich slecht, met name geldt dit voor de industrie”, aldus de notitie. Deze uitzonderingen zijn de tuinbouw, de handel en de horeca. De acquisitie van bedrijven in de Haagse regio wordt bemoeilijkt door het gebrek aan ruimte in de regio.