Betere resultaten Wereldhave

Het vastgoedbeleggingsfonds Wereldhave heeft in de eerste negen maanden van dit jaar het directe beleggingsresultaat ten opzichte van dezelfde periode van 1995 zien toenemen met 6,5 miljoen gulden tot 91,2 miljoen gulden. Dit betekende een stijging van 7,7 procent. De directie handhaaft de verwachting dat over heel 1996 de winst per aandeel zal uitkomen op 7,50 gulden.

Dit was in 1995 7,42 gulden. De resultatenverbetering valt in hoofdzaak toe te schrijven aan hogere huuropbrengsten en lagere resultaten. Wereldhave had ook minder last van leegstand. De derving die hierdoor optrad was in de eerste negen maanden 6,5 procent tegen 7 procent in de eerste drie kwartalen van 1995. De waarde van de portefeuille van Wereldhave bedraagt 2.367 miljoen gulden tegen 2.335 miljoen gulden eind vorig jaar.