Amsterdam is meer dan alleen koopwaar

'Fine fleur zwaait de stad veel lof toe' luidde de kop boven een verslag in Het Parool over het imago van Amsterdam. De voorzitter van de stichting Amsterdam Promotion, jhr. F. Sickinghe, kwam blijkens het verslag woorden te kort om de stad aan te prijzen tegenover een keur van mensen uit het bedrijfsleven.

Burgemeester Patijn bleek zich bepaald geen zorgen te maken over het imago van Amsterdam. “Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen die nooit in Amsterdam zijn geweest een negatief beeld hebben. Als ze hier eenmaal zijn, vinden ze alles fantastisch en vallen de vooroordelen weg”, aldus Patijn in de krant.

De bijeenkomst was belegd in het West-Indisch huis, een gerieflijke omgeving. Het was natuurlijk ook niet in de hoofden opgekomen om de gasten te ontvangen in een van de bijkans verkrotte panden aan het begin van de Vijzelstraat. De verkrotting van die panden is niet iets van vandaag of gisteren maar al geruime tijd een feit, zonder dat daar merkbaar iets aan wordt gedaan. Net zo min werden de gasten uitgenodigd om eens een blik te werpen op de brug bij de Langebrugsteeg - daar staan dag in, dag uit junks gestolen fietsen te verkopen tot gek wordens toe van de bewoners. Een wandeling over de Zeedijk stond natuurlijk ook niet op het programma - dat zou afbreuk doen aan de lovende woorden die aan het imago van Amsterdam werden gewijd. Je vraagt je af: hoe durft iemand.

Natuurlijk, de stad heeft aantrekkelijke kanten. Het kunstaanbod is groot, het uitgaansleven schijnt zijn weerga niet te kennen, de onderwijsinstellingen floreren, er wordt veel opgeknapt en aangepakt. De toerist, mits niet al op de eerste dag bestolen, zal zich er zeker vermaken. Maar die gaat na een paar dagen weg, hooguit verbaasd over bijvorbeeld het feit dat fietsers ongehinderd op de stoep kunnen rijden en aldus voetgangers niet zelden de schrik van hun leven bezorgen. De politie doet daar niets aan. Net zo min als aan de junks die 'hun' fietsen verkopen op de brug.

En dan de veiligheid. Terecht laakte de fractievoorzitter van de PvdA-gemeenteraadsfractie, E. van der Laan, bij de recent gehouden algemene beschouwingen het door het college van B en W gemaakte onderscheid tussen gevoelens van onveiligheid en de feitelijke onveiligheid zoals die uit de statistieken naar voren komt. De cijfers wijzen uit dat de criminaliteit over de hele linie daalt. Van der Laan zei daarover: “De reden is simpel: men is voorzichtig. Geen wonder dat de cijfers 'meevallen', als ouderen 's avonds niet meer de straat op durven naar de bioscoop of een verjaardag.” Hij werd weliswaar door Patijn bijgevallen, maar veel zal die bijval in de nabije toekomst niet veranderen aan het unheimische gevoel waar nogal wat stadsbewoners last van hebben wanneer ze op straat rondkijken. Het klinkt mooi: de stad is van ons allemaal, maar in werkelijkheid is een sluipend proces gaande waarvan de uitkomst is dat de sterksten zullen winnen en de zwakkeren, kinderen en ouden van dagen, het loodje zullen leggen.

Amsterdam maakt zich op voor de Eurotop die hier volgend jaar wordt gehouden. Volgens VVD-raadsfractievoorzitter F. Houterman een goede kans om “Amsterdam in de etalage te zetten.” Die etalage zal te klein zijn wanneer zowel positieve als negatieve facetten van de stad worden tentoongesteld. De nadruk komt waarschijnlijk te liggen op het positieve. Zo doen kooplui het ook. Maar een stad en haar inwoners mogen niet alleen als koopwaar worden beschouwd.

    • Anneke Visser