Vliegveld in Noordzee (2)

Het is misschien gewaagd om naar aanleiding van de plannen voor een buitengaatsvliegveld in de Noordzee bij IJmuiden nog een stap verder te gaan. Namelijk door de kustlijn 12 kilometer in westelijke richting te verleggen. Tussen Den Helder en Hoek van Holland ontstaat dan een strook nieuw Nederland van pakweg 120 x 12 km, ofwel 1.440 vierkante kilometer. Een landaanwinning waarmee we onze ruimteproblemen voor minstens een eeuw oplossen en waarmee we een gigantische werkgelegenheidssprong zullen maken. Bovendien bevestigen we met zo'n werk weer eens onze kwaliteit als 'waterstaat'.

    • Ge Tol
    • Deventermr. E.A.H. de Groot