Vliegveld in Noordzee (1)

De opstelling van Schiphol-directeur Smits over de wenselijkheid van een luchthaven in de Noordzee (28 oktober), dient slechts om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem, namelijk de ontwikkeling van de luchtvaart.

Thans wordt met oneigenlijke middelen als prijspolitiek en verkapte overheidssubsidies (belastingvrijdom casu quo vermindering voor kerosine) zoveel mogelijk verkeer naar onze nationale luchthaven gelokt.

Het kan en mag niet zo zijn dat een van de laatste natuur- en stiltegebieden in de Randstad, te weten het strand en de duinen van Noord- en Zuid-Kennemerland, aan milieu- en geluidsoverlast ten onder gaat.

    • Mr E.A.H. de Groot