Vertaalster

Met veel genoegen las ik het artikel van Marjoleine de Vos: 'U wilt kunnen dromen' (25 oktober). Zij lijkt de kern van 'Levend over levend' van Marina Tsetajeva goed te hebben getroffen.

Des te betreurenswaardiger is het naar mijn mening dat noch in het artikel zelf, nòch in de aanduiding aan het einde van het artikel (schrijfster, titel, uitgever, aantal pagina's en prijs) de naam van de vertaalster, te weten Anne Stoffel, wordt genoemd.

Gezien de naamsovereenkomst is het van enig belang te verklaren dat ik dit schrijven buiten medeweten van de vertaalster heb opgesteld.

    • M.J. Stoffel