Teleurstelling na besluit nachtvluchten

BEEK, 2 NOV. Het Limburgse provinciebestuur reageerde teleurgesteld op het kabinetsbesluit. “Er had veel meer ingezeten”, zei de gedeputeerde voor economische zaken, J. Tindemans. Hij zei overigens wel “blij” te zijn met de 3.300 arbeidsplaatsen die er nu komen.

Dat aantal verschilt relatief weinig van de 4.300 plaatsen die Schiphol en Beek in hun gezamenlijke ondernemingsplan hadden voorzien als er de hele nacht door gemiddeld vier vluchten met vracht en passagiers uitgevoerd mochten worden. Nu heeft het kabinet laten berekenen dat met gemiddeld iets meer dan twee landende vliegtuigen met passagiers “in de randen van de nacht” slechts duizend banen minder geschapen worden.

Tindemans: “Het grootste effect wordt bereikt doordat chartermaatschappijen die naar bestemmingen aan de Middellandse Zee vliegen, drie in plaats van twee keer op en neer kunnen. Als we om elf uur dicht moeten, willen die maatschappijen zich hier niet vestigen.”

Ook de woordvoerder van de vliegvelddirectie zei te verwachten dat Beek straks veel interessanter wordt voor charters, maar hij twijfelt aan de berekening van het aantal arbeidsplaatsen: “Wij hebben rekening gehouden met meer vrachtvervoer, omdat daar veel meer werkgelegenheid aan vast zit. Maar we wachten af hoe het kabinet aan zijn berekening komt en we gaan dat narekenen met Schiphol.” Zijn collega van Schiphol reageerde even afwachtend: “We zien wel of deze opzet voor ons haalbaar is.”

Ondanks de beweerde overwinning van 'het milieu' reageerden de talrijke actiegroepen die de uitbreidingsplannen met wisselend succes hebben bestreden, furieus op het kabinetsbesluit.

De Milieufederatie Limburg kondigde aan dat de oorlog na deze verloren slag onverminderd doorgaat en voorzitter W. Willems van de vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek sprak van “een politiek besluit dat niets met gezond verstand heeft te maken. We zullen weer vol in verzet gaan, om te beginnen door het bestaande aanwijzingsbesluit door de Kroon te laten vernietigen, omdat daar geen nachtvluchten in staan.”

De Tweede Kamer heeft verdeeld gereageerd op het kabinetsbesluit over vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport). Kamerlid Van Rooy (CDA) sprak van een “laf besluit” en “een klap voor Limburg”.