Ruitjesjas

Onlangs prijkte op een van de pagina's van NRC HANDELSBLAD een jas die verbluffend veel leek op de ruitjesjas van de heer O. (Ollie) B. Bommel uit R.

Tevens konden oplettende lezertjes nog niet zo lang geleden in een wijd en zijd verspreide Nederlandse ochtendcourant de gestalte van de bekende politicus F. (Frits) Bolkestein ontwaren, getooid met de jas van heer Olivier. Dergelijke bij wijze van karikatuur geplaatste afbeeldingen doen groot onrecht aan het karakter en de opvattingen van heer Olivier, voor wie geld geen rol speelt, en die zelf altoos een ragfijn spel speelt. Een en ander vraagt om een vlammend openbaar protest en noopt tot de oproep aan een ieder, de avonturen van heer Olivier met diepere aandacht te bestuderen.

    • Drs. A. van Dijk
    • Dr. E.W. Tiemersma