Protest

Foto: Een Greenpeace-activist houdt toezicht op een elektriciteitscentrale bij Heraklion op Kreta, die stookolie als brandstof gebruikt. 'Stop Oil - go solar' (schakel over op zonne-energie) gebiedt het spandoek tussen de schoorstenen. (Foto Reuter)