Problemen rond raadslid-journalist

HARLINGEN, 2 NOV. Het Harlinger raadslid J. van der Heide (45) van GroenLinks wordt belemmerd in de uitoefening van zijn functie. Dat stelt het hoofdbestuur van GroenLinks in een brief aan B en W van Harlingen.

Het college van B en W heeft Van der Heide, die journalist is van de plaatselijke huis-aan-huis krant 'De Bazuin', verboden rechtstreeks contact te hebben met ambtenaren. Deze zouden zijn dubbelfunctie verwarrend vinden en niet weten of ze nu met het raadslid of de journalist te doen hebben. Daarom kan Van der Heide voor ambtelijke informatie alleen terecht bij de gemeentevoorlichter, de gemeentesecretaris of de burgemeester.

Volgens secretaris H. van der Velde van het landelijk bestuur van Groen Links zijn de maatregelen onrechtvaardig. De “nodeloos omslachtige wijze” van informatievergaring belemmert Van der Heide direct in de uitoefening van zijn raadslidmaatschap. “Een vertegenwoordigende functie waarin hij democratisch is verkozen.” Groen Links meent dat het recht van alle burgers om een politieke functie uit te oefenen in het geding is.

Als B en W de beperkingen niet opheffen, spant Van der Heide een kort geding aan. Hij stelt dat hij nooit vertrouwelijke informatie die hij als raadslid heeft gekregen, in De Bazuin heeft afgedrukt. “Natuurlijk is er een spanningsveld tussen beide functies, maar ik maak altijd duidelijk in welke hoedanigheid ik spreek.” Van der Heide verdenkt het college ervan de eenmansfractie van GroenLinks buitenspel te wil0len zetten.

Voorlichter S. Brandsma van de gemeente Harlingen zegt in een reactie dat Van der Heide alle informatie krijgt die hij hebben wil. “Alleen de wijze waarop hij gegevens krijgt, is aangepast.” Het raadslid heeft inderdaad geen vertrouwelijke informatie gelekt, aldus Brandsma. “Maar de ambtenaren vinden de situatie onduidelijk. Ze voelen zich er niet happy bij.”