Ontslag voor helft ambtenaren Antillen

DEN HAAG, 2 NOV. Bijna de helft van de 5.000 ambtenaren op de Nederlandse Antillen (2.400) verliezen hun baan bij de overheid. Het grootste deel wordt tewerkgesteld bij nieuwe, particuliere bedrijven waarin 20 te privatiseren overheidsdiensten zullen opgaan. De overigen krijgen wachtgeld.

Dit blijkt uit het beleidsplan Re-inventing government dat de Antilliaanse regering gisteren heeft bekendgemaakt en aan de Staten (parlement) heeft voorgelegd. Minister-president mr. M. Pourier zei dat afslanking van de overheid essentieel is voor de gezondmaking en versterking van de Antilliaanse economie. Daarvoor zijn het afgelopen jaar in overleg tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds plannen gemaakt. Ook een in het voorjaar gepubliceerd rapport van de Commissie-Van Lennep over sanering van de overheidsschulden heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opstelling van het regeringsplan.

Kernpunt in de adviezen was dat de overheden op de Antillen veel te groot zijn. De centrale regering besteedt nu 60 procent van haar uitgaven aan personeelslasten. Pourier wil het overheidsapparaat niet alleen afslanken, maar ook aanzienlijk efficiënter laten werken. Ook moet de kwaliteit van de dienstverlening beter. Daartoe zullen de overblijvende ambtenaren een training ondergaan. Ook het overheidsapparaat van het grootste eiland, Curaçao, wordt afgeslankt.

Volgens het beleidsplan zal de landsoverheid zich in de toekomst alleen bezighouden met beleid, wetgeving, evaluatie en controle. De uitvoering van taken moet door onafhankelijke instanties worden overgenomen. Gisteren wezen de ambtenarenbonden het regeringsplan direct als “volstrekt onaanvaardbaar” van de hand.