Netanyahu ontslaat onderhandelaar

TEL-AVIV, 2 NOV. De Israelische politiek staat onder grote spanning wegens het besluit van premier Benjamin Netanyahu om generaal-majoor Oren Shahor als onderhandelaar met de Palestijnen aan de kant te zetten.

Netanyahu heeft het besluit genomen wegens ontmoetingen van de generaal met oppositieleider Shimon Peres. Shahor overweegt de rechtmatighheid van zijn ontslag bij het Hooggerechtshof aan te vechten. Peres noemde het optreden van Netanyahu een “schandaal zonder weerga en onbegrip voor de democratie”. Hij herinnerde eraan dat Netanyahu als oppositieleider indertijd hoge officieren heeft ontmoet. De Likud-parlementariër Silvan Shalom suggereerde deze week dat Peres informatie van Shahor doorspeelde naar Yasser Arafat en daardoor de onderhandelingspositie van de regering ondermijnde.

In Palestijnse kringen is met verbijstering gereageerd. Shahor wordt gezien als een kundig generaal die in belangrijke mate heeft bijgedragen tot bereikte overeenkomsten met Israel.

De 'affaire Shahor' is het topje van de ijsberg van toenemende spanning tussen de regering en de generale staf. Netanyahu ziet in chefstaf Amnon Lipkin-Shahak en andere generaals politieke benoemingen van het vorige bewind. Hij vindt dat ze een te pro-Palestijnse rol hebben gespeeld in onderhandelingen en daardoor Israels veiligheid in gevaar hebben gebracht. De gerezen moeilijkheden bij de hergroepering van het Israelische leger in Hebron zijn aan dit meningsverschil toe te schrijven. De actie tegen Shahor wordt gezien als een poging van Netanyahu om zich van de huidige generale staf te ontdoen.