Nachtvluchten Beek beperkt toegestaan; Compromis kabinet: 900 charters

DEN HAAG, 2 NOV. Het kabinet heeft een akkoord bereikt over vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport). Beek krijgt een nieuwe oost-westbaan waarop in de 'randen van de nacht' beperkt mag worden gevlogen.

Het gaat om één à twee vliegtuigen die tussen elf uur 's avonds en één uur 's morgens mogen landen; tussen half zes en zes uur 's morgens mogen er één à twee starten. In totaal worden negenhonderd van dit soort vluchten per jaar toegestaan.

Met het compromis komt een einde aan een hoogopgelopen meningsverschil tussen de verantwoordelijke ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en De Boer (VROM).

De Boer heeft zich als minister van milieubeheer maandenlang verzet tegen nachtvluchten op het regionale vliegveld. Jorritsma achtte diezelfde nachtvluchten onontbeerlijk voor een rendabele exploitatie. Het rijk wil regionale vliegvelden in de toekomst niet langer subsidiëren.

Door ruimhartig 'randen van de nacht' te definiëren is het kabinet nu aan beide ministers tegemoetgekomen. Verder is afgestapt van het bedrijfseconomische concept dat het vliegveld vooral intercontinentale vrachtvluchten zou moeten verwerken, omdat deze veelal middenin de nacht aankomen. In plaats daarvan moeten er straks vooral chartervliegtuigen komen.

Het vliegveld zal een eenmalige bijdrage van het kabinet in de exploitatie ontvangen; over de hoogte daarvan wordt binnenkort met het vliegveld onderhandeld. Jorritsma gaf toe dat het met dit compromis “enkele jaren langer” zal duren voordat het vliegveld rendabel is. Toch sprak ze van een “verantwoord besluit”.

Premier Kok noemde de werkgelegenheid als gevolg van het exploitatie-model waarvoor nu is gekozen van een “behoorlijk niveau”. Het gaat om 3.300 banen. De te creëren werkgelegenheid heeft zwaar gewogen bij het kabinetsbesluit. Volgens het kabinet is deze voor een belangrijk deel het gevolg van de ommezwaai naar meer charters, waarvoor bijvoorbeeld catering en schoonmaakdiensten nodig zijn. Het kabinet rekent erop dat het vliegveld de thuisbasis van een chartermaatschappij wordt. Het besluit zal onderworpen worden aan een milieu-effectrapportage.

Met het compromis is een einde gekomen aan bijna twintig jaar discussie over het vliegveld. Behalve het kabinet was ook de Tweede Kamer verdeeld. Van de coalitiepartners waren PvdA en D66 tegen nachtvluchten, de VVD was voor.