Meer geld voor bestrijding fraude

DEN HAAG, 2 NOV. De vijftien middelgrote steden willen meer geld voor het uitvoeren van een wet die hen verplicht tot een verscherpt sanctiebeleid bij bijstandsfraude. Ze hebben dit aan minister Melkert van Sociale Zaken geschreven. Geen enkele gemeente kan met het door het Rijk beschikbaar gestelde budget de wet, die sinds 1 augustus van kracht is, uitvoeren.