IJsselmeer (1)

Met verbazing heb ik Wouter van Dierens bijdrage over de 'herschepping van een holle binnenzee' gelezen (NRC HANDELSBLAD, 29 oktober).

Vaak wekt Van Dieren de indruk competent te zijn op het terrein waarover hij zijn mening geeft, maar bij zijn beschrijving van het IJsselmeer als watersportgebied slaat hij werkelijk de plank mis als hij schrijft: “Grote delen van het water zijn moeilijk bevaarbaar door een korte, hoge golfslag, ondiepte en het onaantrekkelijke decorum. Het aantal havens is beperkt en wat er wel is kenmerkt zich door grootschaligheid en onpersoonlijkheid, de oude haventjes uitgezonderd.”

Nagenoeg het hele IJsselmeer (en het Markermeer) is bevaarbaar; slechts hier en daar zijn er ondiepten, net zoals op de Friese meren, de Noordzee en het Engelse Kanaal. Nog nooit heb ik als zeilinstructeur en pleziervaarder enige last ondervonden van de door Van Dieren veronderstelde korte, hoge golfslag. Met hoge windsnelheden is het IJsselmeer voor zeiljachten en zeiljachtjes nog goed bevaarbaar, juist door zijn betrekkelijk geringe diepte.

Ik herinner eraan dat de golfhoogte vooral wordt bepaald door strijklengte en waterdiepte: een geringe waterdiepte leidt tot een relatief geringe golfhoogte. De chartervaart, langzaam aan een echte industrietak geworden en tegelijk een varend museum met vele dependences, profiteert daarvan, en kan in de meeste weersomstandigheden uitvaren.

Wat het decorum betreft en de havens: heel veel mensen waarderen het decorum in hoge mate; en is een groot aantal kleine aantrekkelijke en intieme havens, en er zijn een aantal grote marina's met uitstekende voorzieningen, maar deze laatste zijn niet onpersoonlijker dan welke andere marina dan ook. Overbelasting van de havens heb ik ook niet vastgesteld, hoewel het er in de zomer soms druk is. De oude haventjes waarnaar Van Dieren refereert liggen alle in steden en stadjes waarvan de historie geheel bepaald is door de tijd waarin het IJsselmeer nog Zuiderzee heette, met nadruk op 'zee'.

Kortom, Van Dieren moet wat vaker op het IJsselmeer gaan varen alvorens hij voorstellen doet om deze prachtige binnenzee onherstelbaar te verwoesten.

    • A.C.M. Rietveld