Hogesnelheidslijn (1)

Hoewel een nieuwe hogesnelheidslijn helemaal niet nodig is in Nederland en miljarden guldens verspild zullen worden voor het boeken van een tijdwinst van circa twintig minuten (op Nederlands grondgebied), zou, mocht de regering beslissen tot de aanleg van de HSL, gekozen moeten worden voor een nog niet genoemde variant: de hogesnelheidsweg (HSW).

De hogesnelheidslijn loopt bij de HSW niet langs de snelwegen A4 en A13 (de zogenoemde Bos-variant), maar over beide snelwegen en over de A16 langs Breda (waar ook een HSL-halte moet komen) naar Antwerpen. Voordeel van deze HSW-variant (ook wel de Bos-plusvariant te noemen) is dat miljarden gulden worden bespaard. Die kunnen dan besteed worden aan het verbeteren van het openbaar vervoer en het fietsvervoer. Bovendien wordt zo een begin gemaakt met het terugdringen van het autoverkeer en daarmee van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

    • Douwe Bouma